Het maximale uit je netaansluiting
Kosten besparen en geld verdienen
Grip op veiligheid en verplichtingen

Expert

Brandveiligheid

Hoewel elektrisch laden een relatief nieuw fenomeen is, is er al veel bekend over brandveiligheid. Zo moeten laadinstallaties aan diverse richtlijnen voldoen, zoals de NEN 1010. Door het ontwerpen, realiseren en beheren conform de wettelijke richtlijnen vanuit de NEN 1010, wordt er veilig aan de elektrotechnische installatie gewerkt, wordt het risico op een vlamboog en kortsluiting sterk gereduceerd en blijft de installatie veilig voor gebruikers. Zorg er daarom voor dat deze ontworpen en er altijd wordt gewerkt aan de installatie conform deze richtlijn. Als erkende installateur zorgen wij hiervoor.

Parkeergarages en laadpalen

Ondanks dat in de brand gevlogen elektrische auto's soms het nieuws halen, is de kans dat een elektrische auto ontbrandt, lager dan die van een brandstofauto. Het battery management systeem (BMS) zorgt ervoor dat de auto veilig en efficiënt functioneert. Wel is het blussen een elektrische auto complexer met mogelijk grotere gevolgschade Juist in krappe parkeergarages is het belang van een brandveilige installatie groot. Vanuit de expertise van ons label Unica Fire Safety denken we aan alle facetten die horen bij een brandveilige laadinstallatie.

Cybersecurity

Digitale systemen besturen laadpalen, verwerken betalingen en verrekeningen en geven inzicht in verbruik. Daarnaast worden er geregeld nieuwe toepassingen gevonden, zoals de koppeling van laaddata aan reserveringssystemen. Mooie ontwikkelingen, die ook nieuwe risico's met zich meebrengen.

Onvoldoende beveiligde laadplatformen vormen op vier niveau's een risico:

  • Een platform wordt gehackt met uitval van laadinfra als gevolg.
  • Een platform wordt gehackt waardoor klantdata en -gegevens worden gestolen of gepubliceerd.
  • Een platform wordt gehackt en wordt gemanipuleerd met een (gedeeltelijke) lokale black-out als gevolg.
  • Via het platform worden gekoppelde systemen gemanipuleerd met een (gedeeltelijke) nationale black-out als gevolg.

Cybersecurity van laadsystemen is niet alleen een onderwerp voor de maatschappij of netbeheerders, maar ook voor eigenaars en beherders. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en Elaad.nl werken in Nederland samen om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen voor fabrikanten en leveranciers in de keten. Ze maken niet alleen afspraken over de standaard communicatie die een laadpaal met een platform moet hebben (OCPP – Open Charge Point Protocol), maar ook over de beveiliging van het dataverkeer, de server en de laadpaal. Wij wensen te werken volgens hoogstaande veiligheidsnormen en onderzoeken dit actief. Op dit moment werken wij volgens het hoogst haalbare beveiligingsniveau in de markt. Om een hoger niveau van beveiliging te bereiken zullen laadpaalfabrikanten een significante wijziging in de software van de laadpaal moeten doorvoeren. Dit wordt eind 2024 verwacht.

Ons EMS in beeld

Wettelijke verplichtingen

Om duurzame investeringen aan te jagen en duurzaam gedrag te stimuleren, zijn er verschillende wettelijke verplichtingen voor wat betreft vervoer. We zetten enkele relevante verplichtingen op een rij.

Emissievrije zones in steden

Vanaf 2028 gelden in 26 steden emissievrije zones waar bedrijfsmatig (bedrijfswagens en vrachtwagens) alleen nog met elektrische voertuigen gereden mag worden.

Verplichtingen voor verkoop van voertuigen

Elk voertuig dat vanaf 1 januari 2035 verkocht wordt, moet volledig uitstootvrij zijn.

Verplichtingen voor bestaande bouw

Bedrijfspanden met meer dan 20 parkeerplaatsen, zijn vanaf 2025 verplicht tenminste 1 laadpaal te plaatsen.

Verplichtingen voor nieuwbouw

Nieuw gebouwde bedrijfspanden met meer dan 10 eigen parkeerplaatsen moeten tenminste 1 laadpaal hebben. Daarnaast moet 1 op de 5 parkeerplaatsen een aansluiting hebben voor een laadpaal.

Verplichtingen voor renovatie

In geval van een ‘ingrijpende’ verbouwing moeten bedrijfspanden met meer dan 10 parkeerplaatsen ten minste 1 laadpaal plaatsen. Deze verplichting vervalt als de kosten van een enkel laadpunt meer dan 7% van de renovatiekosten zijn.

Verplichtingen vanuit de EPBD

De Europese wetgeving op het gebied van duurzaamheid, de EPBD, dwingt bedrijven maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot terug te dringen en duurzame investeringen in en om het gebouw uit te voeren. Hoewel EPBD de bouw van duurzame installaties als warmtepompen, zonnepanelen, windenergie en laadpalen stimuleert, versnelt en verhoogt het ook de vraag naar elektriciteit. Daarmee wordt het belang van een goede balans tussen verbruik en capaciteit des te groter.

AC-laadpalen en DC-snelladers

Naast energiemanagement voorzien wij ook in de benodigde laadinfra, zoals AC-laadpalen en DC-snelladers voor de zakelijke markt.

  1. Zowel AC-laadpalen als DC-snelladers
  2. Standaard voorzien van EMS
  3. Inclusief onderhoud en beheer
  4. Uitsluitend ingekocht bij A-merken

Hoe het werkt

Er is vakmanschap nodig om een locatie geschikt te maken voor E-mobility. Elektrische installaties in kantoren en bedrijfspanden zijn nog niet ingericht voor het verwachte aantal laadpunten. Er is simpelweg te weinig vermogen. Het verzwaren van de gebouwinstallatie is daarnaast een dure en tijdrovende investering. Dankzij onze slimme laadoplossingen is deze investering vaak niet nodig. Hoe we dat doen?
1

Inventarisatie en advies op maat

Het bepalen van de ideale laadinfra begint met een opname op locatie. We gaan met je in gesprek over je wensen en verzamelen alle benodigde informatie over het pand, de parkeerplaats en de elektrotechnische omgeving.

2

Offerte en plaatsing

Is het totaalplaatje helder, dan maken we een overzichtelijke offerte met heldere prijzen. Zowel de eenmalige kosten als continue kosten voor onderhoud en service worden hierin meegenomen. Eenmaal akkoord plannen we op korte termijn de plaatsing van de laadinfra.

3

Energiemanagement en opwekking

Elk laadplein wordt standaard voorzien van ons EMS. Daarnaast is het mogelijk het laadplein in de toekomst op te schalen en componenten als zonnepanelen, warmtepompen en batterijen toe te voegen.

4

Beheer en onderhoud

Na oplevering starten we het periodieke beheer en onderhoud van het gehele laadplein en bijbehorende installaties. Elk laadpunt wordt jaarlijks onderhouden conform NEN1010. In geval van een storing staat onze landelijke servicedesk 24/7 klaar om te reageren.

5

Koppeling aan gebouw en energiemarkt

Informatie uit het EMS is te koppelen aan ons digitaal dataplatform Building Insight. Hiermee ontstaan nieuwe mogelijkheden en inzichten. Dankzij overzichtelijke dashboards en realtime modellen kun je inspelen op de fluctuerende energieprijzen en piekmomenten in verbruik en al je elektrotechnische installaties op elkaar afstemmen.

Neem contact op

Klaar voor een duurzame volgende stap? Vul het formulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met je op.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.